Mitos y Leyendas : Bushido (236 Cartas - 2016)
Ingresa
Registrate
BU-001-236
Kirin
001/236
BU-002-236
Kyubi no Kitsune
002/236
BU-003-236
Yuki-Onna
003/236
BU-004-236
Miyamoto Musashi
004/236
BU-005-236
Tormenta Negra
005/236
BU-006-236
Ira de los Cielos
006/236
BU-007-236
Kuji-Kiri
007/236
BU-008-236
Naginata Celeste
008/236
BU-009-236
Kuzuryu
009/236
BU-010-236
Jiraiya
010/236
BU-011-236
Daidarabotchi
011/236
BU-012-236
Nobunaga
012/236
BU-013-236
Oni no Hanzo
013/236
BU-014-236
Pureza de Tengoku
014/236
BU-015-236
Forma de Grulla
015/236
BU-016-236
Anillo de Vacio
016/236
BU-017-236
Nagamaki Koshirae
017/236
BU-018-236
Kumamoto-jo
018/236
BU-019-236
Umibami
019/236
BU-020-236
Kotengu
020/236
BU-021-236
Ieyasu
021/236
BU-022-236
Kappa
022/236
BU-023-236
Fuku
023/236
BU-024-236
Tomoe
024/236
BU-025-236
Orochimaru
025/236
BU-026-236
Tonbokiri
026/236
BU-027-236
Bake-Kujira
027/236
BU-028-236
Tasuke
028/236
BU-029-236
Futsunushi
029/236
BU-030-236
Daisho
030/236
BU-031-236
Templo de Hakuzan
031/236
BU-032-236
Doble Espada
032/236
BU-033-236
Pergamino de Sanar
033/236
BU-034-236
Wani
034/236
BU-035-236
Tatuaje de Mariposa
035/236
BU-036-236
Kitsune no Bushi
036/236
BU-037-236
Ideaten
037/236
BU-038-236
Salto de Dragon
038/236
BU-039-236
Ikuchi
039/236
BU-040-236
Emperador Mucalinda
040/236
BU-041-236
Watatsumi
041/236
BU-042-236
Nure Onna
042/236
BU-043-236
Umibami
043/236
BU-044-236
Ryujin
044/236
BU-045-236
Kotengu
045/236
BU-046-236
Inari Okami
046/236
BU-047-236
Abe no Seimei
047/236
BU-048-236
Shoki
048/236
BU-049-236
Kangiten
049/236
BU-050-236
Inugami
050/236
BU-051-236
Orochimaru
051/236
BU-052-236
Goryo
052/236
BU-053-236
Oni no Reiki
053/236
BU-054-236
Hannya
054/236
BU-055-236
Tamamo no Mae
055/236
BU-056-236
Ushi Oni
056/236
BU-057-236
Tomoe
057/236
BU-058-236
Ieyasu
058/236
BU-059-236
Jebei
059/236
BU-060-236
Yoritomo
060/236
BU-061-236
Hangaku
061/236
BU-062-236
Koga Kunoichi
062/236
BU-063-236
Basho
063/236
BU-064-236
Ishikawa Goemon
064/236
BU-065-236
Dama Chiyome
065/236
BU-066-236
Acala
066/236
BU-067-236
Futsunushi
067/236
BU-068-236
Yusuke
068/236
BU-069-236
Jion
069/236
BU-070-236
Hakutaku
070/236
BU-071-236
Cienpiés Gigante
071/236
BU-072-236
Carpa Dragon
072/236
BU-073-236
Ardor Celeste
073/236
BU-074-236
Proyección Astral
074/236
BU-075-236
Fuego de la Pureza
075/236
BU-076-236
Kitsunetsuki
076/236
BU-077-236
Flecha de Jade
077/236
BU-078-236
Rayo de Luna
078/236
BU-079-236
Forma de Oni
079/236
BU-080-236
Tierra Ardiente
080/236
BU-081-236
Traer el Horror
081/236
BU-082-236
Cruzar Jigoku
082/236
BU-083-236
Cosecha Oscura
083/236
BU-084-236
Anillo de Fuego
084/236
BU-085-236
Anillo de Agua
085/236
BU-086-236
Anillo de Aire
086/236
BU-087-236
Anillo de Tierra
087/236
BU-088-236
Koppo
088/236
BU-089-236
Zazen
089/236
BU-090-236
Forma de Naga
090/236
BU-091-236
Pergamino Lobo
091/236
BU-092-236
Otsuchi
092/236
BU-093-236
Jitte
093/236
BU-094-236
Kusarigama
094/236
BU-095-236
Daisho
095/236
BU-096-236
Ryoan-Ji
096/236
BU-097-236
Kennin-ji
097/236
BU-098-236
Piedra Asesina
098/236
BU-099-236
Castillo de la Garza
099/236
BU-100-236
Basan
100/236
BU-101-236
Ho-o
101/236
BU-102-236
Wani
102/236
BU-103-236
Kiyo Hime
103/236
BU-104-236
Goncho
104/236
BU-105-236
Fuku
105/236
BU-106-236
O Tengu
106/236
BU-107-236
Kitsune no Bushi
107/236
BU-108-236
Tanuki
108/236
BU-109-236
Kappa
109/236
BU-110-236
Kamuy
110/236
BU-111-236
Tesso
111/236
BU-112-236
Onryo
112/236
BU-113-236
Ama Gaki
113/236
BU-114-236
Datsue-ba
114/236
BU-115-236
Bake-Kujira
115/236
BU-116-236
Ibakari Doji
116/236
BU-117-236
Onibaba
117/236
BU-118-236
Kenshin
118/236
BU-119-236
Oniwaban
119/236
BU-120-236
Nobotsuna
120/236
BU-121-236
Bokuden
121/236
BU-122-236
Ranmaru
122/236
BU-123-236
Shizaemon
123/236
BU-124-236
Kato Danzo
124/236
BU-125-236
Dama Ise
125/236
BU-126-236
Kannon
126/236
BU-127-236
Bishamon
127/236
BU-128-236
Benkei
128/236
BU-129-236
Adams
129/236
BU-130-236
Peichin Takahara
130/236
BU-131-236
Heikegani
131/236
BU-132-236
Isonade
132/236
BU-133-236
Salto de Dragón
133/236
BU-134-236
Ira de la Montaña
134/236
BU-135-236
Rugido de Trueno
135/236
BU-136-236
Golpe de Zafiro
136/236
BU-137-236
Pergamino de Amar
137/236
BU-138-236
Trampa Tanuki
138/236
BU-139-236
Pergamino de Perdón
139/236
BU-140-236
Pergamino de Sanar
140/236
BU-141-236
Marca de Dolor
141/236
BU-142-236
Corromper Shinobi
142/236
BU-143-236
Forma de Enjambre
143/236
BU-144-236
Lluvia Shuriken
144/236
BU-145-236
Yabusame
145/236
BU-146-236
Seppuku
146/236
BU-147-236
Ako-roshi
147/236
BU-148-236
Doble Espada
148/236
BU-149-236
Investidura de Honor
149/236
BU-150-236
Koan
150/236
BU-151-236
Pirotecnia
151/236
BU-152-236
Marca de la Bestia
152/236
BU-153-236
Nodachi
153/236
BU-154-236
Sasaho yari
154/236
BU-155-236
Tanegashima
155/236
BU-156-236
Yumi
156/236
BU-157-236
Templo de Hakuzan
157/236
BU-158-236
Inari-Taisha
158/236
BU-159-236
Jigoku
159/236
BU-160-236
Kotoku-in
160/236
BU-161-236
Long Ma
161/236
BU-162-236
Genbu
162/236
BU-163-236
Seiryu
163/236
BU-164-236
Suzaku
164/236
BU-165-236
Otohime
165/236
BU-166-236
Byakko
166/236
BU-167-236
Mujima
167/236
BU-168-236
Tsunade
168/236
BU-169-236
Tenome
169/236
BU-170-236
Ame Onna
170/236
BU-171-236
Monje Pulpo
171/236
BU-172-236
Dama Anguila
172/236
BU-173-236
Kasha
173/236
BU-174-236
Shiryo
174/236
BU-175-236
Yurei
175/236
BU-176-236
Ubume
176/236
BU-177-236
Shokera
177/236
BU-178-236
Jorogumo
178/236
BU-179-236
Hijikata
179/236
BU-180-236
Baba
180/236
BU-181-236
Akechi
181/236
BU-182-236
Sasaki Kojiro
182/236
BU-183-236
Nakano Takeko
183/236
BU-184-236
Yoshitsune
184/236
BU-185-236
Iga Kunoichi
185/236
BU-186-236
Tawara Toda
186/236
BU-187-236
Corta Flechas
187/236
BU-188-236
Ideaten
188/236
BU-189-236
Yamabushi
189/236
BU-190-236
Yasubei
190/236
BU-191-236
Nakamura
191/236
BU-192-236
Baku
192/236
BU-193-236
Nekomata
193/236
BU-194-236
Pergamino de Ku
194/236
BU-195-236
Constrictor
195/236
BU-196-236
Renegar Fiel
196/236
BU-197-236
Tatuaje de Dragón
197/236
BU-198-236
Tatuaje de Mariposa
198/236
BU-199-236
Pergamino de Niebla
199/236
BU-200-236
Adivinación Menor
200/236
BU-201-236
Pergamino de Agua
201/236
BU-202-236
Maestro de Sangre
202/236
BU-203-236
Terremoto Menor
203/236
BU-204-236
Memoria de Venganza
204/236
BU-205-236
Pergamino de Tsunami
205/236
BU-206-236
Tameshigiri
206/236
BU-207-236
Kasai no Hebi
207/236
BU-208-236
Iaido
208/236
BU-209-236
Battojutso
209/236
BU-210-236
Kawajutsu
210/236
BU-211-236
Energía Interna
211/236
BU-212-236
Duelo Sumai
212/236
BU-213-236
Manada Ardiente
213/236
BU-214-236
Uchigatana
214/236
BU-215-236
Tonbokiri
215/236
BU-216-236
Suntetsu
216/236
BU-217-236
Tachi
217/236
BU-218-236
Shuri
218/236
BU-219-236
Santuario Kappa
219/236
BU-220-236
Castillo de los Cuervos
220/236
BU-221-236
Regalia Imperial
221/236
BU-222-236
Pantano Sagrado
222/236
BU-223-236
Mon
223/236
BU-224-236
Chozuya
224/236
BU-225-236
Shodo
225/236
BU-226-236
Ceremonia del té
226/236
BU-227-236
Máscara de Noh
227/236
BU-228-236
Ningyo
228/236
BU-229-236
Chu-Daiko
229/236
BU-230-236
Tanchozuru
230/236
BU-231-236
Shamisen
231/236
BU-232-236
Saru
232/236
BU-233-236
Takagari
233/236
BU-234-236
Koto
234/236
BU-235-236
Origami
235/236
BU-236-236
Go
236/236